Skip to main content

9030 — Oscil·loscopis, analitzadors d'espectre i altres instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques, instruments i aparells per a la mesura o detecció de radiacions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o d'altres radiacions ionitzants

  Descendants
  Code Description
  903010 Instruments i aparells per a la mesura o detecció de radiacions ionitzants
  903020 Oscil·loscopis i oscil·lògrafs
  903031 Multímetres sense dispositiu enregistrador
  903032 Multímetres amb dispositiu enregistrador
  903033 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de la tensió, intensitat, resistència o de la potència elèctrica, sense dispositiu enregistrador, excepte els multímetres
  903039 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de la tensió, intensitat, resistència o de la potència elèctrica, sense dispositiu enregistrador, excepte els multímetres
  903040 Altres instruments i aparells, especialment concebuts per a les tècniques de telecomunicació (com ara hipsòmetres, mesuradors de guany, distorsiòmetres o psofòmetres)
  903082 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de discos ("wafers") o dispositius, semiconductors
  903084 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques o per a la mesura o detecció de radiacions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o altres radiacions ionitzants, amb dispositiu enregistrador
  903089 Altres instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques o per a la mesura o detecció de radiacions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o altres radiacions ionitzants, sense dispositiu enregistrador
  903090 Components i accessoris d'instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques o per a la mesura o detecció de radiacions alfa, beta, gamma, X, còsmiques o altres radiacions ionitzants