Skip to main content

90101000 — Aparells i material per a revelatge automàtic de pel·lícules fotogràfiques, films o paper fotogràfic en rotlles o per a la impressió automàtica de pel·lícules revelades en rotlles de paper fotogràfic