Skip to main content

902219 — Aparells de raigs X, inclosos els aparells de radiografia o de radioteràpia per a altres usos, excepte per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari