Saltar al contenido principal

9020 — Altres aparells respiratoris i màscares antigàs, excepte les màscares de protecció sense mecanisme ni element filtrant amovible