Saltar al contenido principal

9015 — Instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, excepte les brúixoles; telèmetres