Saltar al contenido principal

901590 — Instruments i aparells utilitzats en geodèsia, topografia, agrimensura, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, així com de telèmetres, ncaa