Saltar al contingut principal

90158080 — Instruments i aparells utilitzats en oceanografia, excepte les brúixoles, els telèmetres, els teodolits, els taquímetres, els nivells i instruments i els aparells de fotogrametria