Skip to main content

És la divisió sanitària de Catalunya establerta pel Servei Català de la Salut per a la gestió dels serveis sanitaris. És una divisió jeràrquica que divideix el territori de Catalunya en regions sanitàries, que se subdivideixen en sectors sanitaris i aquests, en àrees bàsiques de salut. Aquestes són l'àrea territorial primària d'atenció al ciutadà, al capdavant de la qual, hi ha un centre d'assistència primària.

Té correspondència amb cada regió sanitària una o dues àrees de gestió sanitària de l'Institut Català de la Salut, que és l'organisme de gestió dels recursos sanitaris.

Cada regió sanitària és una agrupació de municipis sencers. La codificació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris no és oficial sinó que, són uns identificadors que s'han assignat a aquesta base de dades i, per a les àrees bàsiques de salut, és un número d'ordre no oficial.