Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 19,92 km²
Altitud 105 m
Població (a 01-01-2020) 12538 h
Litoral No
Capital Abrera
Distància -
Codi ajuntament 0800180001

Divisió territorial postal

 • 08630

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080018 00 00 0 00 Abrera
Entitat singular 080018 00 13 6 00 Entitat Est d'Abrera - 1348 1279 2627
Nucli 080018 00 13 6 01 Can Socarrats i Can Moragues - 0 0 0
Nucli 080018 00 13 6 02 Can Vilalba - 796 762 1558
Nucli 080018 00 13 6 03 Carpes de Vilalba, les - 402 355 757
Nucli 080018 00 13 6 04 Sant Miquel - 20 25 45
Nucli 080018 00 13 6 05 Santa Maria de Vilalba i Can Torres - 118 121 239
Disseminat 080018 00 13 6 99 Disseminat de l'Entitat Est d'Abrera - 12 16 28
Entitat singular 080018 00 14 1 00 Entitat Oest d'Abrera - 4977 4934 9911
Nucli 080018 00 14 1 01 Abrera - 4599 4568 9167
Nucli 080018 00 14 1 02 Ca n'Amat - 364 355 719
Nucli 080018 00 14 1 03 Polígon Barcelonès, el - 1 1 2
Nucli 080018 00 14 1 04 Polígon Sant Ermengol - 0 0 0
Disseminat 080018 00 14 1 99 Disseminat de l'Entitat Oest d'Abrera - 13 10 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080018 01 Abrera Població
Unitat població 080018 02 Ca n'Amat Urbanització
Unitat població 080018 03 Can Moragues Polígon industrial
Unitat població 080018 04 Can Socarrats Polígon industrial
Unitat població 080018 05 Can Torres Barri
Unitat població 080018 06 Can Vilalba Urbanització
Unitat població 080018 07 Carpes, les Urbanització
Unitat població 080018 08 Colònia del Riu, la Caseria
Unitat població 080018 09 Mates, les Caseria
Unitat població 080018 10 Polígon Barcelonès, el Polígon industrial
Unitat població 080018 11 Polígon Seat, el Polígon industrial
Unitat població 080018 12 Rebato, el Raval
Unitat població 080018 13 Roca de la Mona, la Caseria
Unitat població 080018 14 Sant Ermengol Masos
Unitat població 080018 15 Sant Hilari Urbanització
Unitat població 080018 16 Sant Miquel Urbanització
Unitat població 080018 17 Santa Maria de Vilalba Poble

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 19,90 km² 105 m
 • Després: 19,92 km² 105 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP46 Martorell