Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 63,25 Km2
Altitud 353 m
Població (a 01-01-2018) 2250 h
Litoral No
Capital Avinyó
Distància -
Codi ajuntament 0801210007

Divisió territorial postal

  • 08279

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080121 00 00 0 00 Avinyó
Entitat singular 080121 00 01 7 00 Avinyó - 1053 1063 2116
Nucli 080121 00 01 7 01 Avinyó - 1040 1051 2091
Disseminat 080121 00 01 7 99 Disseminat d'Avinyó - 13 12 25
Entitat singular 080121 00 02 2 00 Santa Eugènia de Relat - 21 19 40
Nucli 080121 00 02 2 01 Santa Eugènia de Relat - 0 0 0
Disseminat 080121 00 02 2 99 Disseminat de Santa Eugènia de Relat - 21 19 40
Entitat singular 080121 00 03 8 00 Horta d'Avinyó - 33 36 69
Nucli 080121 00 03 8 01 Horta d'Avinyó - 20 24 44
Disseminat 080121 00 03 8 99 Disseminat d'Horta d'Avinyó - 13 12 25
Entitat singular 080121 00 04 3 00 Vall d'Urbisol, la - 13 12 25
Nucli 080121 00 04 3 01 Vall d'Urbisol, la - 13 12 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080121 01 Avinyó Població
Unitat població 080121 02 Carrer de Sant Jaume, el Caseria
Unitat població 080121 03 Horta d'Avinyó Població
Unitat població 080121 04 Santa Eugènia de Relat Població
Unitat població 080121 05 Torcó Caseria
Unitat població 080121 06 Urbissol Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 62,60 Km2 353 m
  • Després: 63,25 Km2 353 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages