Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 1,15 Km2
Altitud 252 m
Població (a 01-01-2018) 965 h
Litoral No
Capital Cabanyes, les
Distància -
Codi ajuntament 0802720002

Divisió territorial postal

  • 08794

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080272 00 00 0 00 Cabanyes, les
Entitat singular 080272 00 01 7 00 Cabanyes, les - 492 473 965
Nucli 080272 00 01 7 01 Cabanyes, les - 483 462 945
Disseminat 080272 00 01 7 99 Disseminat de les Cabanyes - 9 11 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080272 01 Albornar, l' Barri
Unitat població 080272 02 Cabanyes, les Població
Unitat població 080272 03 Can Mateu Barri

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080272 Cabanyas, las
  • Després: 080272 Cabanyes, les
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 1,80 Km2 252 m
  • Després: 1,15 Km2 252 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès