Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,98 Km2
Altitud 104 m
Població (a 01-01-2018) 4664 h
Litoral
Capital Cabrera de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0802910007

Divisió territorial postal

  • 08349

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080291 00 00 0 00 Cabrera de Mar
Entitat singular 080291 00 01 7 00 Cabrera de Mar - 2346 2318 4664
Nucli 080291 00 01 7 01 Agell - 161 139 300
Nucli 080291 00 01 7 02 Cabrera de Mar - 1192 1175 2367
Nucli 080291 00 01 7 03 Sènies, les - 282 261 543
Nucli 080291 00 01 7 04 Pla de l'Avellà, el - 706 739 1445
Nucli 080291 00 01 7 05 Polígon Industrial, el - 5 4 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080291 01 Agell Veïnat
Unitat població 080291 02 Cabrera de Mar Població
Unitat població 080291 03 Pla de l'Avellà, el Masos
Unitat població 080291 04 Polígon Industrial, el Polígon industrial
Unitat població 080291 05 Sénies, les Masos

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,10 Km2 104 m
  • Després: 8,98 Km2 104 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP33 Mataró