Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 33,10 Km2
Altitud 552 m
Població (a 01-01-2018) 946 h
Litoral No
Capital Calders
Distància -
Codi ajuntament 0803480001

Divisió territorial postal

  • 08275

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080348 00 00 0 00 Calders
Entitat singular 080348 00 01 7 00 Calders - 457 422 879
Nucli 080348 00 01 7 01 Calders - 421 390 811
Disseminat 080348 00 01 7 99 Disseminat de Calders - 36 32 68
Entitat singular 080348 00 03 8 00 Viladecavalls - 31 36 67
Nucli 080348 00 03 8 01 Colònia Jorba, la - 16 10 26
Disseminat 080348 00 03 8 99 Disseminat de Viladecavalls - 15 26 41
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080348 01 Calders Població
Unitat població 080348 02 Guàrdia, la Urbanització
Unitat població 080348 03 Jorba Colònia
Unitat població 080348 04 Viladecavalls Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 33,00 Km2 552 m
  • Després: 33,10 Km2 552 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages
2015-05-01 Canvi de comarca
  • Abans: 07 Bages
  • Després: 42 Moianès