Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,01 Km2
Altitud 5 m
Població (a 01-01-2018) 18728 h
Litoral
Capital Calella
Distància -
Codi ajuntament 0803510007

Divisió territorial postal

 • 08370

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080351 00 00 0 00 Calella
Entitat singular 080351 00 01 7 00 Calella - 8652 9063 17715
Nucli 080351 00 01 7 01 Calella - 8535 8915 17450
Disseminat 080351 00 01 7 99 Disseminat de Calella - 117 148 265
Entitat singular 080351 00 02 2 00 Quilòmetre 3 - 10 12 22
Nucli 080351 00 02 2 01 Quilòmetre 3 - 10 12 22
Entitat singular 080351 00 03 8 00 Sant Quirze - 68 77 145
Nucli 080351 00 03 8 01 Sant Quirze - 68 77 145
Entitat singular 080351 00 04 3 00 Valldenguli - 50 49 99
Nucli 080351 00 04 3 01 Valldenguli - 50 49 99
Entitat singular 080351 00 05 6 00 Can Carreras - 21 31 52
Nucli 080351 00 05 6 01 Can Carreras - 21 31 52
Entitat singular 080351 00 06 9 00 Parc de Calella - 351 344 695
Nucli 080351 00 06 9 01 Parc de Calella - 351 344 695
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080351 01 Calella Ciutat
Unitat població 080351 02 Can Carreres Urbanització
Unitat població 080351 03 Quilòmetre Tres, el Urbanització
Unitat població 080351 04 Sant Quirze Urbanització
Unitat població 080351 05 Valldengulí Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 7,90 Km2 5 m
 • Després: 8,01 Km2 5 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP29 Arenys de Mar