Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,74 km²
Altitud 920 m
Població (a 01-01-2020) 176 h
Litoral No
Capital Llinars
Distància -
Codi ajuntament 0805000000

Divisió territorial postal

  • 08618

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080500 00 00 0 00 Castellar del Riu
Entitat singular 080500 00 01 7 00 Castellar del Riu - 1 0 1
Disseminat 080500 00 01 7 99 Castellar del Riu -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 080500 00 02 2 00 Espinalbet - 77 67 144
Nucli 080500 00 02 2 01 Espinalbet - 77 66 143
Disseminat 080500 00 02 2 99 Disseminat d'Espinalbet - 0 1 1
Entitat singular 080500 00 03 8 00 Llinars - 15 8 23
Disseminat 080500 00 03 8 99 Llinars -Disseminat- - 15 8 23
Entitat singular 080500 00 04 3 00 Rasos de Peguera, els - 6 2 8
Nucli 080500 00 04 3 01 Rasos de Peguera, els - 0 0 0
Disseminat 080500 00 04 3 99 Disseminat dels Rasos de Peguera - 6 2 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080500 01 Castellar del Riu Caseria
Unitat població 080500 02 Espinalbet Caseria
Unitat població 080500 03 Llinars Caseria
Unitat població 080500 04 Rasos de Peguera, els Divers

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Castellar del Riu
  • Després: Llinars
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,60 km² 1234 m
  • Després: 32,74 km² 920 m