Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 31,15 km²
Altitud 132 m
Població (a 01-01-2020) 12539 h
Litoral No
Capital Castellbisbal
Distància -
Codi ajuntament 0805430008

Divisió territorial postal

  • 08755

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080543 00 00 0 00 Castellbisbal
Entitat singular 080543 00 01 7 00 Castellbisbal - 3941 3960 7901
Nucli 080543 00 01 7 01 Castellbisbal - 3896 3923 7819
Disseminat 080543 00 01 7 99 Disseminat de Castellbisbal - 45 37 82
Entitat singular 080543 00 02 2 00 Can Costa - 573 531 1104
Nucli 080543 00 02 2 01 Can Costa - 573 531 1104
Entitat singular 080543 00 03 8 00 Can Santeugini - 702 695 1397
Nucli 080543 00 03 8 01 Can Santeugini - 702 695 1397
Entitat singular 080543 00 04 3 00 Casetes de Ca n'Oliveró, les - 15 7 22
Nucli 080543 00 04 3 01 Casetes de Ca n'Oliveró, les - 15 7 22
Entitat singular 080543 00 05 6 00 Polígon residencial Comte de Sert - 623 620 1243
Nucli 080543 00 05 6 01 Polígon residencial Comte de Sert - 623 620 1243
Entitat singular 080543 00 06 9 00 Costablanca - 219 203 422
Nucli 080543 00 06 9 01 Costablanca - 219 203 422
Entitat singular 080543 00 07 5 00 Santa Rita - 32 39 71
Nucli 080543 00 07 5 01 Santa Rita - 32 39 71
Entitat singular 080543 00 08 1 00 Santa Teresita - 129 125 254
Nucli 080543 00 08 1 01 Santa Teresita - 129 125 254
Entitat singular 080543 00 09 4 00 Polígon industrial del Llobregat - 0 0 0
Disseminat 080543 00 09 4 99 Polígon industrial del Llobregat -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 10 8 00 Polígon industrial Ca n'Esteper - 0 0 0
Disseminat 080543 00 10 8 99 Polígon industrial Ca n'Esteper -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 11 5 00 Polígon industrial Comte de Sert - 8 10 18
Disseminat 080543 00 11 5 99 Polígon industrial Comte de Sert -Disseminat- - 8 10 18
Entitat singular 080543 00 12 0 00 Polígon industrial de Sant Vicenç - 0 0 0
Disseminat 080543 00 12 0 99 Polígon industrial de Sant Vicenç -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 13 6 00 Polígons industrials de Santa Rita i Agripina - 0 0 0
Disseminat 080543 00 13 6 99 Polígons industrials de Santa Rita i Agripina -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 14 1 00 Can Nicolau de Dalt - 54 30 84
Nucli 080543 00 14 1 01 Can Nicolau de Dalt - 49 25 74
Disseminat 080543 00 14 1 99 Disseminat de Can Nicolau de Dalt - 5 5 10
Entitat singular 080543 00 15 4 00 Colònia del Carme, la - 11 12 23
Nucli 080543 00 15 4 01 Colònia del Carme, la - 11 12 23
Entitat singular 080543 00 16 7 00 Polígon industrial Can Cases del Riu - 0 0 0
Disseminat 080543 00 16 7 99 Polígon industrial Can Cases del Riu -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 17 3 00 Polígon industrial Castellbisbal Sud - 0 0 0
Disseminat 080543 00 17 3 99 Polígon industrial Castellbisbal Sud -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080543 00 18 9 00 Polígons industrials de Can Galí i els Ferrers - 0 0 0
Disseminat 080543 00 18 9 99 Polígons industrials de Can Galí i els Ferrers -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080543 01 Acisa Polígon industrial
Unitat població 080543 02 Aquibèria Polígon industrial
Unitat població 080543 03 Ca n'Albereda Polígon industrial
Unitat població 080543 04 Can Costa Urbanització
Unitat població 080543 05 Can Pelegrí Polígon industrial
Unitat població 080543 06 Can Santeugini Urbanització
Unitat població 080543 07 Casetes de ca n'Oliveró, les Veïnat
Unitat població 080543 08 Castellbisbal Població
Unitat població 080543 09 Comte de Sert Urbanització
Unitat població 080543 10 Costablanca Urbanització
Unitat població 080543 11 Santa Rita Veïnat
Unitat població 080543 12 Santa Teresita Urbanització
Unitat població 080543 13 Sant Francesc Polígon industrial
Unitat població 080543 14 Sant Vicenç Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004
  • 01005
  • 01006

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 24 Rubí
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP36 Rubí
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,00 km² 132 m
  • Després: 31,15 km² 132 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP36 Rubí