Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 12,87 km²
Altitud 3 m
Població (a 01-01-2020) 67460 h
Litoral
Capital Castelldefels
Distància -
Codi ajuntament 0805690004

Divisió territorial postal

 • 08860

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080569 00 00 0 00 Castelldefels
Entitat singular 080569 00 01 7 00 Castelldefels - 33162 34298 67460
Nucli 080569 00 01 7 01 Castelldefels - 33162 34298 67460
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080569 01 Banys, els Urbanització
Unitat població 080569 02 Bellamar Urbanització
Unitat població 080569 03 Botigues, les Urbanització
Unitat població 080569 04 Can Roca Urbanització
Unitat població 080569 05 Castell, el Urbanització
Unitat població 080569 06 Castelldefels Vila
Unitat població 080569 07 Granvia Mar Urbanització
Unitat població 080569 08 Mar-i-sol Urbanització
Unitat població 080569 09 Montemar Urbanització
Unitat població 080569 10 Pineda, la Urbanització
Unitat població 080569 11 Poal, el Urbanització
Unitat població 080569 12 Poble Vell Vila
Unitat població 080569 13 Vistalegre Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 21 Gavà
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP44 Gavà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 12,40 km² 3 m
 • Després: 12,87 km² 3 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP44 Gavà