Skip to main content

080608 Castellfollit de Riubregós

Característiques generals
Valor
Superfície 26,21 Km2
Altitud 467 m
Població (a 01-01-2018) 156 h
Litoral No
Capital Castellfollit de Riubregós
Distància -
Codi ajuntament 0806080001

Divisió territorial postal

 • 08283

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080608 00 00 0 00 Castellfollit de Riubregós
Entitat singular 080608 00 01 7 00 Castellfollit de Riubregós - 90 66 156
Nucli 080608 00 01 7 01 Castellfollit de Riubregós - 68 50 118
Disseminat 080608 00 01 7 99 Disseminat de Castellfollit de Riubregós - 22 16 38
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080608 01 Castellfollit de Riubregós Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080608 Castellfullit de Riubregós
 • Després: 080608 Castellfollit de Riubregós
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 26,30 Km2 467 m
 • Després: 26,21 Km2 467 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT08 Penedès
 • Després: AT06 Comarques Centrals