Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,16 Km2
Altitud 469 m
Població (a 01-01-2018) 1319 h
Litoral No
Capital Castellnou de Bages
Distància -
Codi ajuntament 0806200000

Divisió territorial postal

  • 08251

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080620 00 00 0 00 Castellnou de Bages
Entitat singular 080620 00 01 7 00 Castellnou de Bages - 37 32 69
Nucli 080620 00 01 7 01 Castellnou de Bages - 0 2 2
Disseminat 080620 00 01 7 99 Disseminat de Castellnou de Bages - 37 30 67
Entitat singular 080620 00 02 2 00 Argençola - 9 5 14
Disseminat 080620 00 02 2 99 Argençola -Disseminat- - 9 5 14
Entitat singular 080620 00 03 8 00 Figuerola, la - 49 46 95
Nucli 080620 00 03 8 01 Figuerola, la - 49 46 95
Entitat singular 080620 00 04 3 00 Pinedes de Castellnou, les - 172 166 338
Nucli 080620 00 04 3 01 Pinedes de Castellnou, les - 172 166 338
Entitat singular 080620 00 05 6 00 Serrat de Castellnou, el - 399 404 803
Nucli 080620 00 05 6 01 Serrat de Castellnou, el - 399 404 803
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080620 01 Argençola Llogarret
Unitat població 080620 02 Castellnou de Bages Població
Unitat població 080620 03 Figuera, la Urbanització
Unitat població 080620 04 Pinedes de Castellnou, les Urbanització
Unitat població 080620 05 Serrat de Castellnou, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,20 Km2 469 m
  • Després: 29,16 Km2 469 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages