Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,76 km²
Altitud 9 m
Població (a 01-01-2020) 47057 h
Litoral
Capital Gavà
Distància -
Codi ajuntament 0808980001

Divisió territorial postal

 • 08850

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080898 00 00 0 00 Gavà
Entitat singular 080898 00 04 3 00 Gavà - 23022 24035 47057
Nucli 080898 00 04 3 01 Gavà - 23022 24035 47057
Disseminat 080898 00 04 3 99 Disseminat de Gavà - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080898 01 Bruguers Urbanització
Unitat població 080898 02 Can n'Espinós Raval
Unitat població 080898 03 Can Ribes Urbanització
Unitat població 080898 04 Can Serra i Balet Urbanització
Unitat població 080898 05 Can Tintorer Urbanització
Unitat població 080898 06 Can Tries Urbanització
Unitat població 080898 07 Dunes, les Urbanització
Unitat població 080898 08 Gavà Població
Unitat població 080898 09 Gavamar Urbanització
Unitat població 080898 10 Pava, la Urbanització
Unitat població 080898 11 Pine Beach Urbanització
Unitat població 080898 12 Pineda, la Urbanització
Unitat població 080898 13 Sentiu, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 04001
 • 04002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 21 Gavà
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP44 Gavà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-06 Canvi de nom
 • Abans: 080898 Gavá
 • Després: 080898 Gavà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 30,90 km² 9 m
 • Després: 30,76 km² 9 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP44 Gavà