Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,52 km²
Altitud 272 m
Població (a 01-01-2020) 2208 h
Litoral No
Capital Granada, la
Distància -
Codi ajuntament 0809450006

Divisió territorial postal

  • 08792

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080945 00 00 0 00 Granada, la
Entitat singular 080945 00 01 7 00 Granada, la - 1097 1111 2208
Nucli 080945 00 01 7 01 Granada, la - 1081 1092 2173
Disseminat 080945 00 01 7 99 Disseminat de la Granada - 16 19 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080945 01 Carrer Nou, el Veïnat
Unitat població 080945 02 Estació, l' Barri
Unitat població 080945 03 Granada, la Població
Unitat població 080945 04 Mas Cortei, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,60 km² 272 m
  • Després: 6,52 km² 272 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès