Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 145 m
Població (a 01-01-2019) 61275 h
Litoral No
Capital Granollers
Distància -
Codi ajuntament 0809610007

Divisió territorial postal

 • 08401
 • 08402
 • 08403

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080961 00 00 0 00 Granollers
Entitat singular 080961 00 01 7 00 Granollers - 30199 31076 61275
Nucli 080961 00 01 7 01 Granollers - 29961 30848 60809
Disseminat 080961 00 01 7 99 Disseminat de Granollers - 238 228 466
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080961 01 Barri de la Terra Alta, el Barri
Unitat població 080961 02 Can Bassa Barri
Unitat població 080961 03 Can Gili Barri
Unitat població 080961 04 Granollers Ciutat
Unitat població 080961 05 Palou Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 14,90 Km2 145 m
 • Després: 14,87 Km2 145 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers
2002-03-13 Alteració límits municipals
 • Abans: 14,87 Km2
 • Després: - Km2