Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,15 Km2
Altitud 334 m
Població (a 01-01-2018) 3168 h
Litoral No
Capital Sant Salvador de Guardiola
Distància -
Codi ajuntament 0809830008

Divisió territorial postal

  • 08253

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080983 00 00 0 00 Sant Salvador de Guardiola
Entitat singular 080983 00 01 7 00 Coll d'Arboç - 24 18 42
Nucli 080983 00 01 7 01 Coll d'Arboç - 24 18 42
Entitat singular 080983 00 02 2 00 Raval del Parrot - 14 10 24
Nucli 080983 00 02 2 01 Raval del Parrot - 14 10 24
Entitat singular 080983 00 03 8 00 Raval del Sellerès - 57 49 106
Nucli 080983 00 03 8 01 Raval del Sellerès - 57 49 106
Entitat singular 080983 00 04 3 00 Calbet, el - 662 668 1330
Nucli 080983 00 04 3 01 Calbet, el - 662 668 1330
Entitat singular 080983 00 05 6 00 Sant Salvador de Guardiola - 407 453 860
Nucli 080983 00 05 6 01 Sant Salvador de Guardiola - 397 449 846
Disseminat 080983 00 05 6 99 Disseminat de Sant Salvador de Guardiola - 10 4 14
Entitat singular 080983 00 06 9 00 Salelles - 127 142 269
Nucli 080983 00 06 9 01 Salelles - 67 73 140
Disseminat 080983 00 06 9 99 Disseminat de Salelles - 60 69 129
Entitat singular 080983 00 07 5 00 Carrer de Dalt i Ca l'Esteve - 177 145 322
Nucli 080983 00 07 5 01 Carrer de Dalt i Ca l'Esteve - 177 145 322
Entitat singular 080983 00 08 1 00 Graell, el - 133 37 170
Nucli 080983 00 08 1 01 Graell, el - 133 37 170
Entitat singular 080983 00 09 4 00 Pinyot, el - 17 18 35
Nucli 080983 00 09 4 01 Pinyot, el - 17 18 35
Entitat singular 080983 00 11 5 00 Set-rengs - 6 4 10
Nucli 080983 00 11 5 01 Set-rengs - 6 4 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080983 01 Calbet, el Urbanització
Unitat població 080983 02 Ca l'Esteve Urbanització
Unitat població 080983 03 Cal Miralda Urbanització
Unitat població 080983 04 Can Genovès Urbanització
Unitat població 080983 05 Colldarboç Raval
Unitat població 080983 06 Devesa de Dalt, la Urbanització
Unitat població 080983 07 Graell, el Urbanització
Unitat població 080983 08 Parrot, el Raval
Unitat població 080983 09 Pinyot, el Urbanització
Unitat població 080983 10 Salelles Població
Unitat població 080983 11 Salelles (polígon) Polígon industrial
Unitat població 080983 12 Sant Salvador Polígon industrial
Unitat població 080983 13 Sant Salvador de Guardiola Població
Unitat població 080983 14 Sellerès, el Raval
Unitat població 080983 15 Set-rengs Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-09-09 Canvi de nom
  • Abans: 080983 Guardiola
  • Després: 080983 Sant Salvador de Guardiola
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,00 Km2 374 m
  • Després: 37,15 Km2 334 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages