Saltar al contingut principal

081017 Hospitalet de Llobregat, l'

Característiques generals
Valor
Superfície 12,39 km²
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2020) 269382 h
Litoral No
Capital Hospitalet de Llobregat, l'
Distància -
Codi ajuntament 0810170005

Divisió territorial postal

 • 08901
 • 08902
 • 08903
 • 08904
 • 08905
 • 08906
 • 08907
 • 08908

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081017 00 00 0 00 Hospitalet de Llobregat, l'
Entitat singular 081017 00 01 7 00 Hospitalet de Llobregat, l' - 130289 139093 269382
Nucli 081017 00 01 7 01 Hospitalet de Llobregat, l' - 130289 139093 269382
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081017 01 Hospitalet de Llobregat, l' Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016
 • 01017
 • 01018
 • 01019
 • 01020
 • 01021
 • 01022
 • 01023
 • 01024
 • 01025
 • 01026
 • 01027
 • 01028
 • 01029
 • 01030
 • 01031
 • 01032
 • 01033
 • 01034
 • 01035
 • 01036
 • 01037
 • 01038
 • 01039
 • 01040
 • 01041
 • 02001
 • 02002
 • 02004
 • 02005
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02016
 • 02017
 • 02020
 • 02021
 • 02023
 • 02024
 • 02026
 • 02028
 • 02029
 • 02031
 • 02032
 • 02033
 • 02034
 • 02036
 • 02037
 • 02038
 • 02039
 • 02040
 • 02042
 • 02043
 • 02045
 • 02046
 • 02047
 • 02048
 • 02049
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015
 • 03016
 • 03017
 • 03018
 • 03019
 • 03020
 • 03021
 • 03022
 • 03023
 • 03024
 • 03025
 • 03026
 • 03027
 • 03028
 • 03029
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04014
 • 04016
 • 04018
 • 04019
 • 04020
 • 04021
 • 04022
 • 04023
 • 04025
 • 04026
 • 04027
 • 04030
 • 04031
 • 04032
 • 04033
 • 04035
 • 04036
 • 04037
 • 04040
 • 04041
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05010
 • 05011
 • 05013
 • 05014
 • 05017
 • 05018
 • 05020
 • 05021
 • 05023
 • 05024
 • 05025
 • 05026
 • 05028
 • 05029
 • 05030
 • 05031
 • 05032
 • 05033
 • 05034
 • 05035
 • 05037
 • 05038
 • 06001
 • 06002
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014
 • 06015
 • 06016
 • 06017
 • 06018
 • 06019
 • 06021
 • 06022
 • 06023
 • 06024
 • 06025
 • 06026
 • 06027
 • 06030
 • 06031
 • 06032

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 17 Hospitalet de Llobregat, l'
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP45 Hospitalet de Llobregat, l'
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT04 Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 13 Barcelonès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081017 Hospitalet
 • Després: 081017 Hospitalet de Llobregat, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 12,40 km² 8 m
 • Després: 12,39 km² 8 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP45 Hospitalet de Llobregat, l'