Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,91 km²
Altitud 380 m
Població (a 01-01-2020) 833 h
Litoral No
Capital Jorba
Distància -
Codi ajuntament 0810380001

Divisió territorial postal

  • 08719

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081038 00 00 0 00 Jorba
Entitat singular 081038 00 01 7 00 Jorba - 277 241 518
Nucli 081038 00 01 7 01 Jorba - 245 210 455
Disseminat 081038 00 01 7 99 Disseminat de Jorba - 32 31 63
Entitat singular 081038 00 02 2 00 Sant Genís - 152 163 315
Nucli 081038 00 02 2 01 Sant Genís - 77 91 168
Disseminat 081038 00 02 2 99 Disseminat de Sant Genís - 75 72 147
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081038 01 Creu de Sant Pere, la Llogarret
Unitat població 081038 02 Jorba Població
Unitat població 081038 03 Sant Genís Població
Unitat població 081038 04 Traver Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,00 km² 380 m
  • Després: 30,91 km² 380 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès