Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 3,03 Km2
Altitud 45 m
Població (a 01-01-2018) 13367 h
Litoral No
Capital Llagosta, la
Distància -
Codi ajuntament 0810560009

Divisió territorial postal

 • 08120

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081056 00 00 0 00 Llagosta, la
Entitat singular 081056 00 01 7 00 Llagosta, la - 6595 6772 13367
Nucli 081056 00 01 7 01 Llagosta, la - 6595 6772 13367
Disseminat 081056 00 01 7 99 Disseminat de la Llagosta - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081056 01 Florida, la Barri
Unitat població 081056 02 Llagosta, la Població
Unitat població 081056 03 Polígon Industrial de la LLagosta, el Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,00 Km2 45 m
 • Després: 3,03 Km2 45 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP34 Mollet del Vallès