Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 8,92 km²
Altitud 4 m
Població (a 01-01-2020) 18772 h
Litoral
Capital Malgrat de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0811080001

Divisió territorial postal

 • 08380

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081108 00 00 0 00 Malgrat de Mar
Entitat singular 081108 00 01 7 00 Malgrat de Mar - 9329 9443 18772
Nucli 081108 00 01 7 01 Malgrat de Mar - 9329 9443 18772
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081108 01 Can Palomeres Barri
Unitat població 081108 02 Can Viader Barri
Unitat població 081108 03 Escorxador, l' Barri
Unitat població 081108 04 Malgrat de Mar Vila
Unitat població 081108 05 Verneda, la Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,10 km² 4 m
 • Després: 8,92 km² 4 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP29 Arenys de Mar