Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 22,53 km²
Altitud 28 m
Població (a 01-01-2020) 129661 h
Litoral
Capital Mataró
Distància -
Codi ajuntament 0812130008

Divisió territorial postal

 • 08301
 • 08302
 • 08303
 • 08304

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081213 00 00 0 00 Mataró
Entitat singular 081213 00 01 7 00 Mataró - 64476 65185 129661
Nucli 081213 00 01 7 01 Mataró - 64476 65185 129661
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081213 01 Can Bruguera Urbanització
Unitat població 081213 02 Can Marquès Caseria
Unitat població 081213 03 Can Quirze Urbanització
Unitat població 081213 04 Can Vilardell Urbanització
Unitat població 081213 05 Fornenca, la Urbanització
Unitat població 081213 06 Hortes de Barcelona, les Veïnat
Unitat població 081213 07 Mataró Ciutat
Unitat població 081213 08 Pla d'en Boet, el Caseria
Unitat població 081213 09 Sureres, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01009
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05010
 • 05011
 • 05012
 • 05013
 • 05015
 • 05016
 • 05017
 • 05019
 • 05020
 • 05021
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06014

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 22,60 km² 28 m
 • Després: 22,53 km² 28 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP33 Mataró