Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 2,95 Km2
Altitud 20 m
Població (a 01-01-2018) 11819 h
Litoral
Capital Montgat
Distància -
Codi ajuntament 0812650006

Divisió territorial postal

 • 08390

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081265 00 00 0 00 Montgat
Entitat singular 081265 00 01 7 00 Montgat - 5832 5987 11819
Nucli 081265 00 01 7 01 Sant Joan - 281 321 602
Nucli 081265 00 01 7 02 Can Maurici - 519 560 1079
Nucli 081265 00 01 7 03 Can Siurana - 743 726 1469
Nucli 081265 00 01 7 04 Colònia Argentina, la - 321 319 640
Nucli 081265 00 01 7 05 Costes, les - 249 260 509
Nucli 081265 00 01 7 06 Mallorquines, les - 1160 1197 2357
Nucli 081265 00 01 7 07 Montsolís - 1040 973 2013
Nucli 081265 00 01 7 08 Pont de Tiana, el - 6 7 13
Nucli 081265 00 01 7 09 Residencial Camí d'Alella - 271 255 526
Nucli 081265 00 01 7 10 Turó del Mar, el - 906 1038 1944
Nucli 081265 00 01 7 11 Vilares, les - 324 318 642
Disseminat 081265 00 01 7 99 Disseminat de Montgat - 12 13 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081265 01 Can Maurici Raval
Unitat població 081265 02 Can Siurana Urbanització
Unitat població 081265 03 Colònia Argentina, la Raval
Unitat població 081265 04 Costes, les Barri
Unitat població 081265 05 Mallorquines, les Raval
Unitat població 081265 06 Montgat Població
Unitat població 081265 07 Montsolís Raval
Unitat població 081265 08 Pont de Tiana, el Raval
Unitat població 081265 09 Sant Joan Barri
Unitat població 081265 10 Turó del Mar, el Urbanització
Unitat població 081265 11 Vilares, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 10 Badalona
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081265 Mongat
 • Després: 081265 Montgat
1990-12-03 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Colònia Argentina, la
 • Després: Montgat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 2,80 Km2 20 m
 • Després: 2,95 Km2 20 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP35 Premià de Mar