Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,96 Km2
Altitud 447 m
Població (a 01-01-2020) 702 h
Litoral No
Capital Monistrol de Calders
Distància -
Codi ajuntament 0812870005

Divisió territorial postal

  • 08275

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081287 00 00 0 00 Monistrol de Calders
Entitat singular 081287 00 02 2 00 Monistrol de Calders - 366 336 702
Nucli 081287 00 02 2 01 Monistrol de Calders - 348 326 674
Disseminat 081287 00 02 2 99 Disseminat de Monistrol de Calders - 18 10 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081287 01 Colònia, la Colònia
Unitat població 081287 02 Monistrol de Calders Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,90 Km2 447 m
  • Després: 21,96 Km2 447 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages
2015-05-01 Canvi de comarca
  • Abans: 07 Bages
  • Després: 42 Moianès