Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,89 km²
Altitud 728 m
Població (a 01-01-2020) 139 h
Litoral No
Capital Montclar
Distància -
Codi ajuntament 0813040003

Divisió territorial postal

  • 08605

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081304 00 00 0 00 Montclar
Entitat singular 081304 00 01 7 00 Montclar - 24 27 51
Nucli 081304 00 01 7 01 Montclar - 7 11 18
Disseminat 081304 00 01 7 99 Disseminat de Montclar - 17 16 33
Entitat singular 081304 00 02 2 00 Casó, el - 38 26 64
Disseminat 081304 00 02 2 99 Casó, el -Disseminat- - 38 26 64
Entitat singular 081304 00 03 8 00 Torregassa - 10 14 24
Disseminat 081304 00 03 8 99 Torregassa -Disseminat- - 10 14 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081304 01 Montclar Població
Unitat població 081304 02 Sant Quintí de Montclar Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 22,10 km² 728 m
  • Després: 21,89 km² 728 m