Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,62 Km2
Altitud 709 m
Població (a 01-01-2020) 151 h
Litoral No
Capital Montmaneu
Distància -
Codi ajuntament 0813320002

Divisió territorial postal

  • 08717

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081332 00 00 0 00 Montmaneu
Entitat singular 081332 00 01 7 00 Panadella, la - 19 14 33
Disseminat 081332 00 01 7 99 Panadella, la -Disseminat- - 19 14 33
Entitat singular 081332 00 02 2 00 Montmaneu - 62 56 118
Nucli 081332 00 02 2 01 Montmaneu - 52 48 100
Disseminat 081332 00 02 2 99 Disseminat de Montmaneu - 10 8 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081332 01 Montmaneu Població
Unitat població 081332 02 Panadella, la Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,60 Km2 709 m
  • Després: 13,62 Km2 709 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès