Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,23 Km2
Altitud 116 m
Població (a 01-01-2018) 16263 h
Litoral No
Capital Montornès del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0813630008

Divisió territorial postal

 • 08170

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081363 00 00 0 00 Montornès del Vallès
Entitat singular 081363 00 01 7 00 Montornès Centre - 6316 6464 12780
Nucli 081363 00 01 7 01 Montornès Centre - 6316 6464 12780
Disseminat 081363 00 01 7 99 Disseminat de Montornès Centre - 0 0 0
Entitat singular 081363 00 02 2 00 Montornès Nord - 1851 1632 3483
Nucli 081363 00 02 2 01 Montornès Nord - 1851 1632 3483
Disseminat 081363 00 02 2 99 Disseminat de Montornès Nord - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081363 01 Barri Ametller, el Urbanització
Unitat població 081363 02 Barri del Castell, el Urbanització
Unitat població 081363 03 Can Bosquerons Urbanització
Unitat població 081363 04 Can Bosquerons de Baix Polígon industrial
Unitat població 081363 05 Can Coll Urbanització
Unitat població 081363 06 Can Comes Urbanització
Unitat població 081363 07 Can Parellada Veïnat
Unitat població 081363 08 Can Perera Urbanització
Unitat població 081363 09 Can Xec Urbanització
Unitat població 081363 10 Congost, el Polígon industrial
Unitat població 081363 11 Mas Calders, el Urbanització
Unitat població 081363 12 Montornès del Vallès Població
Unitat població 081363 13 Montornès Nord Raval
Unitat població 081363 14 Pau Casals Urbanització
Unitat població 081363 15 Reguer, el Polígon industrial
Unitat població 081363 16 Riera Marsà Polígon industrial
Unitat població 081363 17 Telègraf, el Urbanització
Unitat població 081363 18 Urbacoll Urbanització
Unitat població 081363 19 Vinyes Velles, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-06 Canvi de nom
 • Abans: 081363 Montornés del Vallés
 • Després: 081363 Montornès del Vallès
1984-01-11 Desagregació múltiple de municipis Abans:
 • 081363 Montornès del Vallès
 • 081810 Roca del Vallès, la
Després:
 • 081363 Montornès del Vallès
 • 081810 Roca del Vallès, la
 • 089024 Vilanova del Vallès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,60 Km2 116 m
 • Després: 10,23 Km2 116 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers