Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 26,77 Km2
Altitud 528 m
Població (a 01-01-2019) 342 h
Litoral No
Capital Montseny
Distància -
Codi ajuntament 0813790004

Divisió territorial postal

  • 08469

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081379 00 00 0 00 Montseny
Entitat singular 081379 00 01 7 00 Montseny - 179 163 342
Nucli 081379 00 01 7 01 Montseny - 52 49 101
Disseminat 081379 00 01 7 99 Disseminat de Montseny - 127 114 241
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081379 01 Can Besa Urbanització
Unitat població 081379 02 Montseny Població
Unitat població 081379 03 Montseny d'Amunt Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,00 Km2 528 m
  • Després: 26,77 Km2 528 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers