Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 75,29 Km2
Altitud 717 m
Població (a 01-01-2018) 6190 h
Litoral No
Capital Moià
Distància -
Codi ajuntament 0813850006

Divisió territorial postal

 • 08180

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081385 00 00 0 00 Moià
Entitat singular 081385 00 01 7 00 Moià - 3147 3043 6190
Nucli 081385 00 01 7 01 Moià - 2719 2644 5363
Nucli 081385 00 01 7 02 Montví de Baix - 305 285 590
Nucli 081385 00 01 7 03 Monjoia, la - 6 8 14
Disseminat 081385 00 01 7 99 Disseminat de Moià - 117 106 223
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081385 01 Moià Vila
Unitat població 081385 02 Montjoia Urbanització
Unitat població 081385 03 Montví de Baix Urbanització
Unitat població 081385 04 Montví de Dalt Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081385 Moyà
 • Després: 081385 Moià
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 75,20 Km2 717 m
 • Després: 75,29 Km2 717 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP18 Bages
2015-05-01 Nova capital de comarca
 • Abans: -
 • Després: 081385 Moià
2015-05-01 Canvi de comarca
 • Abans: 07 Bages
 • Després: 42 Moianès