Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 80,60 km²
Altitud 370 m
Població (a 01-01-2020) 6018 h
Litoral No
Capital Navàs
Distància -
Codi ajuntament 0814190004

Divisió territorial postal

 • 08269
 • 08670
 • 08671

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081419 00 00 0 00 Navàs
Entitat singular 081419 00 01 7 00 Castelladral - 28 26 54
Nucli 081419 00 01 7 01 Castelladral - 1 0 1
Disseminat 081419 00 01 7 99 Disseminat de Castelladral - 27 26 53
Entitat singular 081419 00 02 2 00 Mujal, el - 24 26 50
Nucli 081419 00 02 2 01 Mujal, el - 18 19 37
Disseminat 081419 00 02 2 99 Disseminat del Mujal - 6 7 13
Entitat singular 081419 00 03 8 00 Navàs - 2815 2853 5668
Nucli 081419 00 03 8 01 Navàs - 2815 2853 5668
Entitat singular 081419 00 04 3 00 Palà de Torroella, el - 97 101 198
Nucli 081419 00 04 3 01 Palà de Torroella, el - 77 78 155
Disseminat 081419 00 04 3 99 Disseminat del Palà de Torroella - 20 23 43
Entitat singular 081419 00 05 6 00 Sant Cugat del Racó - 12 9 21
Disseminat 081419 00 05 6 99 Sant Cugat del Racó -Disseminat- - 12 9 21
Entitat singular 081419 00 06 9 00 Sant Salvador de Torroella - 8 13 21
Nucli 081419 00 06 9 01 Can Flautes - 3 5 8
Disseminat 081419 00 06 9 99 Disseminat de Sant Salvador de Torroella - 5 8 13
Entitat singular 081419 00 07 5 00 Valldeperes - 3 3 6
Disseminat 081419 00 07 5 99 Valldeperes -Disseminat- - 3 3 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081419 01 Can Flautes Veïnat
Unitat població 081419 02 Castelladral Població
Unitat població 081419 03 Colònia Valls, la Colònia
Unitat població 081419 04 Mujal, el Llogarret
Unitat població 081419 05 Navàs Població
Unitat població 081419 06 Palà de Torroella, el Colònia
Unitat població 081419 07 Rata, la Veïnat
Unitat població 081419 08 Sant Cugat del Racó Població
Unitat població 081419 09 Sant Salvador de Torroella Població
Unitat població 081419 10 Valldeperes Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081419 Navás
 • Després: 081419 Navàs
2000-02-08 Alteració límits municipals
 • Abans: 81,70 km²
 • Després: 81,70 km²
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 81,70 km² 681 m
 • Després: 80,60 km² 370 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP18 Bages