Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 6,27 km²
Altitud 201 m
Població (a 01-01-2020) 918 h
Litoral No
Capital Pacs del Penedès
Distància -
Codi ajuntament 0815420002

Divisió territorial postal

  • 08796

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081542 00 00 0 00 Pacs del Penedès
Entitat singular 081542 00 01 7 00 Pacs del Penedès - 463 455 918
Nucli 081542 00 01 7 01 Pacs del Penedès - 118 123 241
Nucli 081542 00 01 7 02 Agrícola, l' - 70 63 133
Nucli 081542 00 01 7 03 Barri de la Rectoria - 15 14 29
Nucli 081542 00 01 7 04 Serra i el Pla de Cavalls, la - 191 188 379
Nucli 081542 00 01 7 05 Xarmada, la - 1 1 2
Disseminat 081542 00 01 7 99 Disseminat de Pacs del Penedès - 68 66 134
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081542 01 Pacs del Penedès Població
Unitat població 081542 02 Serra, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 081542 Pachs
  • Després: 081542 Pacs del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,10 km² 201 m
  • Després: 6,27 km² 201 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès