Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 98 m
Població (a 01-01-2020) 19071 h
Litoral No
Capital Parets del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0815930008

Divisió territorial postal

 • 08150

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081593 00 00 0 00 Parets del Vallès
Entitat singular 081593 00 01 7 00 Can Gosc - 0 4 4
Disseminat 081593 00 01 7 99 Can Gosc -Disseminat- - 0 4 4
Entitat singular 081593 00 03 8 00 Parets del Vallès - 3620 3641 7261
Nucli 081593 00 03 8 01 Amèriques, les - 162 176 338
Nucli 081593 00 03 8 02 Can Cerdanet - 238 268 506
Nucli 081593 00 03 8 03 Can Vila-rosal - 0 0 0
Nucli 081593 00 03 8 04 Parets del Vallès - 3190 3173 6363
Disseminat 081593 00 03 8 99 Disseminat de Parets del Vallès - 30 24 54
Entitat singular 081593 00 04 3 00 Can Massot - 0 0 0
Disseminat 081593 00 04 3 99 Can Massot -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 081593 00 05 6 00 Can Pepet - 8 4 12
Disseminat 081593 00 05 6 99 Can Pepet -Disseminat- - 8 4 12
Entitat singular 081593 00 06 9 00 Can Riera - 38 35 73
Disseminat 081593 00 06 9 99 Can Riera -Disseminat- - 38 35 73
Entitat singular 081593 00 07 5 00 Can Volard - 5 3 8
Nucli 081593 00 07 5 01 Can Volard - 0 0 0
Disseminat 081593 00 07 5 99 Disseminat de Can Volard - 5 3 8
Entitat singular 081593 00 08 1 00 Eixample, l' - 5482 5474 10956
Nucli 081593 00 08 1 01 Eixample Industrial, l' - 5467 5472 10939
Nucli 081593 00 08 1 02 Polígon industrial Sector Mollet - 2 0 2
Disseminat 081593 00 08 1 99 Disseminat de l'Eixample - 13 2 15
Entitat singular 081593 00 09 4 00 Escorxador, l' - 358 385 743
Nucli 081593 00 09 4 01 Escorxador, l' - 358 385 743
Entitat singular 081593 00 10 8 00 Polígon industrial de Llevant - 3 1 4
Nucli 081593 00 10 8 01 Polígon industrial de Llevant - 3 1 4
Entitat singular 081593 00 11 5 00 Polígon industrial Sector de l'Autopista - 4 6 10
Nucli 081593 00 11 5 01 Polígon industrial Sector de l'Autopista - 4 6 10
Entitat singular 081593 00 12 0 00 Polígon industrial Z - 0 0 0
Nucli 081593 00 12 0 01 Polígon industrial Z - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081593 01 Can Cerdanet Barri
Unitat població 081593 02 Can Gosc Divers
Unitat població 081593 03 Can Massot Barri
Unitat població 081593 04 Can Pepet Caseria
Unitat població 081593 05 Can Riera Barri
Unitat població 081593 06 Can Volard Polígon industrial
Unitat població 081593 07 Eixample, l' Raval
Unitat població 081593 08 Eixample Industrial, l' Polígon industrial
Unitat població 081593 09 Escorxador, l' Barri
Unitat població 081593 10 Parets del Vallès Població
Unitat població 081593 11 Polígon Industrial de Llevant, el Polígon industrial
Unitat població 081593 12 Sector de l'Autopista, el Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-05-28 Canvi de nom
 • Abans: 081593 Parets
 • Després: 081593 Parets del Vallès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,00 km² 94 m
 • Després: 9,11 km² 98 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP34 Mollet del Vallès
2002-10-31 Alteració límits municipals
 • Abans: 9,11 km²
 • Després: - km²