Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 51,45 Km2
Altitud 843 m
Població (a 01-01-2018) 1101 h
Litoral No
Capital Pobla de Lillet, la
Distància -
Codi ajuntament 0816660009

Divisió territorial postal

  • 08696

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081666 00 00 0 00 Pobla de Lillet, la
Entitat singular 081666 00 01 7 00 Pobla de Lillet, la - 535 566 1101
Nucli 081666 00 01 7 01 Pobla de Lillet, la - 512 546 1058
Disseminat 081666 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Lillet - 23 20 43
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081666 01 Pobla de Lillet, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 51,30 Km2 843 m
  • Després: 51,45 Km2 843 m