Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,79 Km2
Altitud 123 m
Població (a 01-01-2018) 8389 h
Litoral No
Capital Polinyà
Distància -
Codi ajuntament 0816720002

Divisió territorial postal

  • 08213

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081672 00 00 0 00 Polinyà
Entitat singular 081672 00 01 7 00 Polinyà - 4143 4081 8224
Nucli 081672 00 01 7 01 Polígon 1 - 3289 3258 6547
Nucli 081672 00 01 7 02 Polígon 2 - 812 791 1603
Disseminat 081672 00 01 7 99 Disseminat de Polinyà - 42 32 74
Entitat singular 081672 00 02 2 00 Serra Maurina - 87 78 165
Disseminat 081672 00 02 2 99 Serra Maurina -Disseminat- - 87 78 165
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081672 01 Ca n'Omet de Dalt Polígon industrial
Unitat població 081672 02 Can Vinyals Polígon industrial
Unitat població 081672 03 Polígon Industrial del Nord-est,el Polígon industrial
Unitat població 081672 04 Polígon Industrial del Sud-est, el Polígon industrial
Unitat població 081672 05 Polinyà Població
Unitat població 081672 06 Serramaurina Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081672 Polinyá
  • Després: 081672 Polinyà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,90 Km2 158 m
  • Després: 8,79 Km2 123 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP37 Sabadell