Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,33 Km2
Altitud 123 m
Població (a 01-01-2018) 76423 h
Litoral No
Capital Rubí
Distància -
Codi ajuntament 0818460009

Divisió territorial postal

 • 08191

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081846 00 00 0 00 Rubí
Entitat singular 081846 00 01 7 00 Rubí - 37840 38583 76423
Nucli 081846 00 01 7 01 Rubí - 34048 35055 69103
Disseminat 081846 00 01 7 99 Disseminat de Rubí - 3792 3528 7320
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081846 01 Avets, els Urbanització
Unitat població 081846 02 Bastida, la Polígon industrial
Unitat població 081846 03 Ca n'Alsamora Polígon industrial
Unitat població 081846 04 Can Barceló Urbanització
Unitat població 081846 05 Can Bosc Urbanització
Unitat població 081846 06 Can Jardí Polígon industrial
Unitat població 081846 07 Can Mir Urbanització
Unitat població 081846 08 Can Pi de Vilaroc Polígon industrial
Unitat població 081846 09 Can Rosers (polígon) Polígon industrial
Unitat població 081846 10 Can Rosers (urbanització) Urbanització
Unitat població 081846 11 Can Serrafossa Urbanització
Unitat població 081846 12 Can Solà Urbanització
Unitat població 081846 13 Can Vallhonrat Barri
Unitat població 081846 14 Cova-solera Polígon industrial
Unitat població 081846 15 Llana, la Polígon industrial
Unitat població 081846 16 Perla del Vallès, la Urbanització
Unitat població 081846 17 Pinar, el Barri
Unitat població 081846 18 Rubí Vila
Unitat població 081846 19 Sant Genís Polígon industrial
Unitat població 081846 20 Sant Muç Urbanització
Unitat població 081846 21 Vallès Parc Urbanització
Unitat població 081846 22 Ximelis Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 03001
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04018
 • 04019
 • 04020
 • 04021
 • 04022
 • 04023
 • 04024
 • 04025
 • 04026

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 24 Rubí
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP36 Rubí
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 32,00 Km2 123 m
 • Després: 32,33 Km2 123 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP36 Rubí