Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 38,53 Km2
Altitud 629 m
Població (a 01-01-2018) 232 h
Litoral No
Capital Rubió
Distància -
Codi ajuntament 0818590004

Divisió territorial postal

  • 08719

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081859 00 00 0 00 Rubió
Entitat singular 081859 00 01 7 00 Pla de Rubió, el - 68 55 123
Disseminat 081859 00 01 7 99 Pla de Rubió, el -Disseminat- - 68 55 123
Entitat singular 081859 00 02 2 00 Rubió - 41 35 76
Disseminat 081859 00 02 2 99 Rubió -Disseminat- - 41 35 76
Entitat singular 081859 00 03 8 00 Sant Martí de Maçana - 20 13 33
Disseminat 081859 00 03 8 99 Sant Martí de Maçana -Disseminat- - 20 13 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081859 01 Pla de Rubió, el Caseria
Unitat població 081859 02 Rubió Població
Unitat població 081859 03 Sant Martí de Maçana Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,50 Km2 629 m
  • Després: 38,53 Km2 629 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès