Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 44,60 km²
Altitud 738 m
Població (a 01-01-2020) 145 h
Litoral No
Capital Sagàs
Distància -
Codi ajuntament 0818840003

Divisió territorial postal

  • 08517

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081884 00 00 0 00 Sagàs
Entitat singular 081884 00 01 7 00 Guàrdia, la - 36 38 74
Disseminat 081884 00 01 7 99 Guàrdia, la -Disseminat- - 36 38 74
Entitat singular 081884 00 02 2 00 Sagàs - 41 30 71
Disseminat 081884 00 02 2 99 Sagàs -Disseminat- - 41 30 71
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081884 01 Biure Caseria
Unitat població 081884 02 Carrer del Bonaire, el Caseria
Unitat població 081884 03 Guàrdia, la Població
Unitat població 081884 04 Sagàs Població
Unitat població 081884 05 Valldoriola Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081884 Sagás
  • Després: 081884 Sagàs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 44,90 km² 738 m
  • Després: 44,60 km² 738 m