Skip to main content

081982 Sant Antoni de Vilamajor

Característiques generals
Valor
Superfície 13,70 km²
Altitud 258 m
Població (a 01-01-2020) 6208 h
Litoral No
Capital Sant Antoni de Vilamajor
Distància -
Codi ajuntament 0819820002

Divisió territorial postal

  • 08459

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081982 00 00 0 00 Sant Antoni de Vilamajor
Entitat singular 081982 00 01 7 00 Alfou - 40 37 77
Disseminat 081982 00 01 7 99 Alfou -Disseminat- - 40 37 77
Entitat singular 081982 00 02 2 00 Can Miret - 201 210 411
Nucli 081982 00 02 2 01 Can Miret - 201 210 411
Entitat singular 081982 00 04 3 00 Can Vila - 73 86 159
Nucli 081982 00 04 3 01 Can Vila - 73 86 159
Entitat singular 081982 00 05 6 00 Pla, el - 60 62 122
Disseminat 081982 00 05 6 99 Pla, el -Disseminat- - 60 62 122
Entitat singular 081982 00 06 9 00 Pungoles, les - 224 230 454
Nucli 081982 00 06 9 01 Pungoles, les - 224 230 454
Entitat singular 081982 00 07 5 00 Sant Antoni de Vilamajor - 1678 1704 3382
Nucli 081982 00 07 5 01 Sant Antoni de Vilamajor - 1678 1704 3382
Entitat singular 081982 00 08 1 00 Sant Julià d'Alfou - 741 762 1503
Nucli 081982 00 08 1 01 Sant Julià d'Alfou - 741 762 1503
Entitat singular 081982 00 10 8 00 Freixeneda - 20 16 36
Disseminat 081982 00 10 8 99 Freixeneda -Disseminat- - 20 16 36
Entitat singular 081982 00 11 5 00 Valls - 5 5 10
Disseminat 081982 00 11 5 99 Valls -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 081982 00 12 0 00 Vallserena - 12 15 27
Disseminat 081982 00 12 0 99 Vallserena -Disseminat- - 12 15 27
Entitat singular 081982 00 13 6 00 Molí, el - 12 15 27
Nucli 081982 00 13 6 01 Molí, el - 12 15 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081982 01 Can Miret Urbanització
Unitat població 081982 02 Can Sauleda Urbanització
Unitat població 081982 03 Can Vila Urbanització
Unitat població 081982 04 Fou, el Caseria
Unitat població 081982 05 Freixeneda, la Caseria
Unitat població 081982 06 Molí, el Urbanització
Unitat població 081982 07 Pla, el Caseria
Unitat població 081982 08 Pungoles, les Urbanització
Unitat població 081982 09 Sant Antoni de Vilamajor Població
Unitat població 081982 10 Sant Julià del Fou Urbanització
Unitat població 081982 11 Sant Lleïr Caseria
Unitat població 081982 12 Valls, les Caseria
Unitat població 081982 13 Vallserena Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-08-06 Canvi de nom
  • Abans: 081982 San Antonio de Vilamajor
  • Després: 081982 Sant Antoni de Vilamajor
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,90 km² 258 m
  • Després: 13,70 km² 258 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers