Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 65,21 Km2
Altitud 152 m
Població (a 01-01-2018) 17754 h
Litoral No
Capital Sant Celoni
Distància -
Codi ajuntament 0820210007

Divisió territorial postal

 • 08470
 • 08476

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082021 00 00 0 00 Sant Celoni
Entitat singular 082021 00 01 7 00 Batllòria, la - 723 641 1364
Nucli 082021 00 01 7 01 Batllòria, la - 624 560 1184
Disseminat 082021 00 01 7 99 Disseminat de la Batllòria - 99 81 180
Entitat singular 082021 00 02 2 00 Fuirosos - 6 0 6
Disseminat 082021 00 02 2 99 Fuirosos -Disseminat- - 6 0 6
Entitat singular 082021 00 03 8 00 Montnegre - 162 125 287
Disseminat 082021 00 03 8 99 Montnegre -Disseminat- - 162 125 287
Entitat singular 082021 00 04 3 00 Olzinelles - 24 19 43
Disseminat 082021 00 04 3 99 Olzinelles -Disseminat- - 24 19 43
Entitat singular 082021 00 05 6 00 Pertegàs - 135 132 267
Disseminat 082021 00 05 6 99 Pertegàs -Disseminat- - 135 132 267
Entitat singular 082021 00 06 9 00 Sant Celoni - 7681 7905 15586
Nucli 082021 00 06 9 01 Sant Celoni - 7681 7905 15586
Disseminat 082021 00 06 9 99 Disseminat de Sant Celoni - 0 0 0
Entitat singular 082021 00 07 5 00 Vilardell - 102 99 201
Nucli 082021 00 07 5 01 Vilardell - 94 95 189
Disseminat 082021 00 07 5 99 Disseminat de Vilardell - 8 4 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082021 01 Batllòria, la Població
Unitat població 082021 02 Boscos del Montnegre, els Urbanització
Unitat població 082021 03 Can Batlle Urbanització
Unitat població 082021 04 Can Coll Urbanització
Unitat població 082021 05 Fuirosos Població
Unitat població 082021 06 Júnior Parc Urbanització
Unitat població 082021 07 Molí de les Planes, el Polígon industrial
Unitat població 082021 08 Montnegre Població
Unitat població 082021 09 Olzinelles Població
Unitat població 082021 10 Pertegàs Llogarret
Unitat població 082021 11 Roial Parc Urbanització
Unitat població 082021 12 Sant Celoni Vila
Unitat població 082021 13 Vilardell Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082021 San Celoni
 • Després: 082021 Sant Celoni
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 65,40 Km2 152 m
 • Després: 65,21 Km2 152 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers