Saltar al contingut principal

082068 Sant Cugat Sesgarrigues

Característiques generals
Valor
Superfície 6,24 Km2
Altitud 266 m
Població (a 01-01-2018) 989 h
Litoral No
Capital Sant Cugat Sesgarrigues
Distància -
Codi ajuntament 0820680001

Divisió territorial postal

  • 08798

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082068 00 00 0 00 Sant Cugat Sesgarrigues
Entitat singular 082068 00 01 7 00 Sant Cugat Sesgarrigues - 474 515 989
Nucli 082068 00 01 7 01 Sant Cugat Sesgarrigues - 448 483 931
Disseminat 082068 00 01 7 99 Disseminat de Sant Cugat Sesgarrigues - 26 32 58
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082068 01 Cases Roges, les Raval
Unitat població 082068 02 Sant Cugat Sesgarrigues Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082068 San Cugat Sasgarrigas
  • Després: 082068 Sant Cugat Sesgarrigues
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,30 Km2 266 m
  • Després: 6,24 Km2 266 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès