Skip to main content

082107 Sant Feliu de Codines

Característiques generals
Valor
Superfície 14,99 km²
Altitud 480 m
Població (a 01-01-2020) 6363 h
Litoral No
Capital Sant Feliu de Codines
Distància -
Codi ajuntament 0821070005

Divisió territorial postal

  • 08182

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082107 00 00 0 00 Sant Feliu de Codines
Entitat singular 082107 00 01 7 00 Sant Feliu de Codines - 3232 3131 6363
Nucli 082107 00 01 7 01 Sant Feliu de Codines - 3107 3019 6126
Nucli 082107 00 01 7 02 Aldees, les - 27 27 54
Nucli 082107 00 01 7 03 Perer, el - 5 5 10
Nucli 082107 00 01 7 04 Pla de la Costa - 0 0 0
Nucli 082107 00 01 7 05 Racó del Bosc, el - 52 46 98
Nucli 082107 00 01 7 06 Sabrugues, les - 6 6 12
Nucli 082107 00 01 7 07 Solanes, les - 6 4 10
Disseminat 082107 00 01 7 99 Disseminat de Sant Feliu de Codines - 29 24 53
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082107 01 Racó del Bosc, el Urbanització
Unitat població 082107 02 Sabrugues, les Urbanització
Unitat població 082107 03 Sant Feliu de Codines Vila
Unitat població 082107 04 Solanes, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-02-21 Canvi de nom
  • Abans: 082107 San Feliu de Codinas
  • Després: 082107 Sant Feliu de Codines
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,20 km² 480 m
  • Després: 14,99 km² 480 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers