Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,38 km²
Altitud 617 m
Població (a 01-01-2020) 605 h
Litoral No
Capital Sant Feliu Sasserra
Distància -
Codi ajuntament 0821290004

Divisió territorial postal

  • 08274

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082129 00 00 0 00 Sant Feliu Sasserra
Entitat singular 082129 00 01 7 00 Sant Feliu Sasserra - 319 286 605
Nucli 082129 00 01 7 01 Sant Feliu Sasserra - 285 256 541
Disseminat 082129 00 01 7 99 Disseminat de Sant Feliu Sasserra - 34 30 64
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082129 01 Sant Feliu Sasserra Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
  • Abans: 082129 San Feliu Saserra
  • Després: 082129 Sant Feliu Sasserra
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 23,10 km² 617 m
  • Després: 22,38 km² 617 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages