Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 4,01 km²
Altitud 10 m
Població (a 01-01-2020) 21035 h
Litoral
Capital Vilassar de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0821910007

Divisió territorial postal

 • 08340

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082191 00 00 0 00 Vilassar de Mar
Entitat singular 082191 00 01 7 00 Vilassar de Mar - 10186 10849 21035
Nucli 082191 00 01 7 01 Vilassar de Mar - 10077 10746 20823
Disseminat 082191 00 01 7 99 Disseminat de Vilassar de Mar - 109 103 212
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082191 01 Vilassar de Mar Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 3,90 km² 10 m
 • Després: 4,01 km² 10 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP35 Premià de Mar