Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 39,20 Km2
Altitud 465 m
Població (a 01-01-2018) 1206 h
Litoral No
Capital Sant Martí de Tous
Distància -
Codi ajuntament 0822640003

Divisió territorial postal

  • 08712

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082264 00 00 0 00 Sant Martí de Tous
Entitat singular 082264 00 01 7 00 Sant Martí de Tous - 532 524 1056
Nucli 082264 00 01 7 01 Sant Martí de Tous - 532 524 1056
Entitat singular 082264 00 02 2 00 Aubereda i Cal Macip, l' - 14 16 30
Disseminat 082264 00 02 2 99 Aubereda i Cal Macip, l' -Disseminat- - 14 16 30
Entitat singular 082264 00 03 8 00 Eucaria, l' - 6 6 12
Disseminat 082264 00 03 8 99 Eucaria, l' -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 082264 00 04 3 00 Flix - 9 5 14
Disseminat 082264 00 04 3 99 Flix -Disseminat- - 9 5 14
Entitat singular 082264 00 05 6 00 Can Mensa - 7 6 13
Disseminat 082264 00 05 6 99 Can Mensa -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 082264 00 06 9 00 Pineda, la - 9 4 13
Disseminat 082264 00 06 9 99 Pineda, la -Disseminat- - 9 4 13
Entitat singular 082264 00 07 5 00 Pla de la Passada - 19 14 33
Disseminat 082264 00 07 5 99 Pla de la Passada -Disseminat- - 19 14 33
Entitat singular 082264 00 08 1 00 Sentfores - 11 11 22
Disseminat 082264 00 08 1 99 Sentfores -Disseminat- - 11 11 22
Entitat singular 082264 00 09 4 00 Fillol - 9 4 13
Nucli 082264 00 09 4 01 Fillol - 9 4 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082264 01 Aubreda, l' Caseria
Unitat població 082264 02 Fillol Població
Unitat població 082264 03 Pineda, la Caseria
Unitat població 082264 04 Sant Martí de Tous Població
Unitat població 082264 05 Sentfores Caseria
Unitat població 082264 06 Serral, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-18 Canvi de nom
  • Abans: 082264 San Martín de Tous
  • Després: 082264 Sant Martí de Tous
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,80 Km2 465 m
  • Després: 39,20 Km2 465 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès